TUMAČENJE ZAKONA I PRAVILNIKA

U ovom dijelu foruma je omogućeno svim registriranim korisnicima Foruma samostalno otvaranje tema, a omogućeno je i dodavanje privitaka u .zip formatu ili kao fotografije. Koristite ovaj dio HKOIG Foruma za međusobnu komunikaciju, neka nam ovo posluži kao platforma na kojoj ćemo si međusobno pomagati u radu. Ovdje ste potpuno slobodni prijaviti problem koji imate u svom radu i moliti za pomoć druge kolege. Dozvoljene su sve teme koje se tiču geodetske struke, geodetskog poslovanja, organizacije druženja i slično. Nisu dozvoljene samo teme koje nemaju nikakvu poveznicu sa geodezijom.
Odgovorite
hrvojelink
Postovi: 21
Pridružen/a: 01 kol 2019, 15:10
Lokacija: Vuka

Može li mi netko pomoći u tumačenju stavka 4 ovog članka:
Članak 90.

(1) Nositelj prava na katastarskoj čestici za koju se izrađuje odgovarajući geodetski elaborat, kao i nositelji prava na susjednim katastarskim česticama obavještavaju se o izradbi geodetskog elaborata i dužni su pokazati granice katastarskih čestica.

(2) U postupku izrade geodetskih elaborata sudjeluju nositelji prava na katastarskim česticama i druge osobe koje imaju pravni interes.

(3) Obilježavanje granica katastarskih čestica u okviru izrade geodetskog elaborata obavljaju osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra zemljišta sukladno posebnom zakonu.

(4) Kada nositelji prava na susjednim katastarskim česticama ne pokažu granice katastarskih čestica, za izradbu geodetskih elaborata upotrebljavaju se podaci mjerenja lomnih točaka granica katastarskih čestica koje je pokazao nositelj prava na katastarskoj čestici za koju se izrađuje odgovarajući geodetski elaborat i podaci o granicama katastarskih čestica sadržani u katastarskom planu katastarskog operata u okviru standarda položajne točnosti propisane člankom 26. stavkom 2. ovoga Zakona.

(5) Ako se utvrdi da je položaj lomnih točaka iz stavka 4. ovoga članka u okviru standarda položajne točnosti propisane člankom 26. stavkom 2. ovoga Zakona, zadržat će se već evidentirana koordinata lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica, a izmjerom će se odrediti koordinate samo novih lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica, dok se za prikaz preostalih granica katastarskih čestica, koje nisu bile predmet postupka, koristi metoda prilagodbe prikaza okolnih katastarskih čestica.

(6) Granice katastarskih čestica za koju se izrađuje odgovarajući geodetski elaborat i granice katastarskih čestica koje neposredno graniče s katastarskim česticama za koje se izrađuje odgovarajući geodetski elaborat, u primjeni ovoga Zakona, smatraju se spornim ako je u trenutku izrade elaborata, u vezi s njima, u tijeku sudski postupak uređenja međa.

(7) Ako su granice katastarskih čestica sporne u smislu stavka 6. ovoga članka, geodetski elaborat se ne izrađuje.
AnteZ
Postovi: 37
Pridružen/a: 04 kol 2019, 20:29

ako stranka (predmetna parcela) na terenu pokaže drugačije od onoga što je na katastarskom planu, na kopiji plana (predloženo novo stanje) ta se promjena evidentira crveno, ostalo je crno te ovisno o mjerenom podatku preuzimamo točku iz službene evidencije (položajna točnost) ili predložimo da se iskartira naša mjerna točka (u praksi bi to značilo da smo dužni zabiti oznaku ako je nema na terenu). Sve ono što je crveno NEĆE biti provedno dok se ne riješe imovinsko pravni odnosi bez obzira što će nam katastar ovjeriti elaborat i što smo obavijestili susjede (a oni se nisu izjasnili).
hrvojelink
Postovi: 21
Pridružen/a: 01 kol 2019, 15:10
Lokacija: Vuka

Ante hvala na tumačenju.

Kako mislite crveno?
Koji je to layer po specifikacijama? Mislite li da to znači da je ta međa sporna? Piše nadalje u članku, da je međa sporna samo ako je u tijeku ili pokrenuti sudski postupak za utvrđivanje međa. Da li je ispravno u unutar elaborata rekonstruirati podatke starih skica i izmjera te označiti na terenu i snimiti takav podatak te ga provesti i ako nije unutar dopuštenog položajnog odstupanja bez potpisa stranke, samo sa pozivom na predočenje elaborata?
hrvojelink
Postovi: 21
Pridružen/a: 01 kol 2019, 15:10
Lokacija: Vuka

Članak 50. Pravilnika o geodetskim elaboratima

(1) Nositelji prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata kao i nositelji prava na susjednim katastarskim česticama dužni su pokazati granice zemljišta (katastarskih čestica) na kojima imaju prava.

(2) Obilježavanje lomnih točaka granica katastarskih čestica koje su predmet elaborata kada iste nisu obilježene obavljaju nositelji prava uz stručnu pomoć ovlaštene osobe.

(3) Za izradu elaborata odlučujući su podaci sadržani u katastarskom operatu (tko tvrdi da oni nisu točni treba to dokazati), podaci o međama sadržani u sudskim odlukama o uređenju međa odnosno međe obilježene na terenu koje među nositeljima prava nisu sporne.

(4) Kada među nije moguće nedvojbeno identificirati temeljem podataka sadržanih u katastarskom operatu, među je potrebno prethodno urediti u posebnome postupku.

(5) Kada će se temeljem elaborata formirati nove međe ili druge granice katastarskih čestica, obilježavanje lomnih točaka novih međa ili drugih granica trajnim oznakama obavlja se na način da s tim obilježavanjem upoznaju nositelje prava na katastarskim česticama za koje se nove međe i druge granice uspostavljaju.

(6) Obilježavanje lomnih točaka novih granica, koje su definirane u okviru akata ili dokumenata temeljem kojih je dopuštena izrada elaborata, obavlja se u skladu s tim dokumentima.

(7) Kada je riječ o utvrđivanju granica zemljišta na kojem je izvedena cesta pravna osoba koja upravlja cestom odnosno predstavnik jedinice lokalne samouprave dužni su pokazati granice zemljišta na kojem je izvedena cesta.

Stavak 3 mislim da potvrđuje moju tezu iz prethodnog komentara. Svatko tko tvrdi drukčije treba to dokazati.
hrvojelink
Postovi: 21
Pridružen/a: 01 kol 2019, 15:10
Lokacija: Vuka

A mislim također ako katastar ovjeri tehničku ispravnost elaborata, da nema prepreke da se takav elaborat ne provede. Što se će se naravno utvrditi u upravnom postupku. Mislim da ako stranke ne znaju pokazati među (što su po zakonu dužni napraviti) treba slijediti kazna u okviru toga da osoba koja ima ovlaštenje, jer mi imamo dovoljno znanja i iskustva da odlučimo što je ispravno i najbolje za obje stranke. A također da i možemo naplatiti posao koji je odrađen.

Lijep pozdrav.
Hrvoje Link, geod.teh.
AnteZ
Postovi: 37
Pridružen/a: 04 kol 2019, 20:29

u onome što sam opisivao crveno je u layeru 1_kc_medja-novo. Crno je u layeru 1_kc_medja-snimljeno_iskolceno.

Na katastarskom planu sporne međe su crvene i moraju biti u layeru 1_kc_medja-spor. Ako je evidentiran spor takvu među utvrđuje isključivo sudski vještak za geodeziju i on je smije mijenjati. Ovdje vam možda može pomoći Tablica 1c Tehničke specifikacije za izradu DKP-a gdje index color 1 (crvena boja) može preći u index color 65 (snimljeno-iskolceno ili prilagodjeno) i index color 96 (zamijenjeno). Jednostavnije spor ostaje dok ga sudski vještak ne riješi, a nama su dali mogućnost za zatvoriti česticu (PMP)

Vratimo se na layer 1_kc_medja-novo... Katastar će naš elaborat ovjeriti na osnovu povratnica (obavijesti), ali ga neće provesti sve dok se ne riješe imovinsko pravni odnosi. Mi svoj dio posla možemo naplatiti čim dobijemo ovjeren elaborat, odnosno katastar nam treba vratiti dio elaborata za provedbu u zemljišnoj knjizi s kojim stranka ide kod pravnika i rješava imovinsko pravne odnose (radi ugovore). Kad se riješe imovinsko pravni odnosi stranka tek tada predaje zahtjev za provedbu elaborata. Ako je napravila ugovore prije elaborat ide odmah u provedbu.
hrvojelink
Postovi: 21
Pridružen/a: 01 kol 2019, 15:10
Lokacija: Vuka

Sad mi je jasno Ante što ste htjeli reći. Ne bih se Ante s Vama složio da spornu među utvrđuje sudski vještak za geodezije i da je on smije mijenjati. Spornu među utvrđuje jedino sud a mijenjati se može pravomoćnom presudom. Nisam Vas shvatio za ovo zadnje, tko će odbiti i na temelju čega u postupku provedbe geodetskog elaborata podnešen zahtjev ako je tehnički ispravan i potvrđen geodetski elaborat? I kakve imovinsko-pravne odnose bi stranke po Vašem mišljenju trebali riješiti kad pravno nekretnina ne postoji?

Lijep pozdrav.
AnteZ
Postovi: 37
Pridružen/a: 04 kol 2019, 20:29

hrvojelink je napisao/la: 03 stu 2019, 21:28 Spornu među utvrđuje jedino sud a mijenjati se može pravomoćnom presudom.
Točno, ali sud angažira sudskog vještaka za geodeziju koji će utvrditi među.
hrvojelink je napisao/la: 03 stu 2019, 21:28 Nisam Vas shvatio za ovo zadnje, tko će odbiti i na temelju čega u postupku provedbe geodetskog elaborata podnešen zahtjev ako je tehnički ispravan i potvrđen geodetski elaborat?
Nisam nigdje naveo da će se elaborat odbiti već neće biti proveden sve dok se ne riješe imovinsko pravni odnosi.
hrvojelink je napisao/la: 03 stu 2019, 21:28 I kakve imovinsko-pravne odnose bi stranke po Vašem mišljenju trebali riješiti kad pravno nekretnina ne postoji?
Vlasništvo, zato katastar i ne provodi elaborat odmah već naknadno.

Ugodan ostatak dana
Odgovorite