Rješenje o utvrđivanju građevne čestice

U ovom dijelu foruma je omogućeno svim registriranim korisnicima Foruma samostalno otvaranje tema, a omogućeno je i dodavanje privitaka u .zip formatu ili kao fotografije. Koristite ovaj dio HKOIG Foruma za međusobnu komunikaciju, neka nam ovo posluži kao platforma na kojoj ćemo si međusobno pomagati u radu. Ovdje ste potpuno slobodni prijaviti problem koji imate u svom radu i moliti za pomoć druge kolege. Dozvoljene su sve teme koje se tiču geodetske struke, geodetskog poslovanja, organizacije druženja i slično. Nisu dozvoljene samo teme koje nemaju nikakvu poveznicu sa geodezijom.
Odgovorite
sergio
Postovi: 1
Pridružen/a: 10 kol 2020, 14:18

Poštovane kolege obzirom da sam novi na forumu (ispričavam se ako je bila ova tema već ali šta ću . . .) nadalje o čemu se radi.
Prijatelj mi je dobio Rješenje o izvedenom stanju u kojem stoji da se ozakonjuje završeni dio - stan u prizemlju bruto pov 61, 6 m2 i nezavršeni dio stan na 1 i 2 katu građ. bruto pov. 103,42 m2,
nakon toga je pristupio izradi glavnog projekta za zavšavanje koji je imao 3 mape (arh, vik i elektro dio) no sad mu u Upravnom odjelu točnije (Dubrovačko neretvanska županija) traži Rješenje o utvrđivanju građ čestice da bi prijavio gradilište odnosno da bi nastavio tj.završio ove radove.
Dali treba rješenje o utvrđivanju građ čestice jer postoji stara građ. dozvola iz 90 ih prema kojem se napravilo prizemlje i 1 kat (ilegalno se dogradio 1 kat u punoj visini i drugi kat kao potkrovlje)


Smatra se da za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu građevine: ako su na istoj katastarskoj čestici izgrađene dvije ili više građevina koje građevinski, funkcionalno ili tehničko-tehnološki nisu cjelina; ako je građevina izgrađena na dvije ili više katastarskih čestica; ako je građevina izgrađena na katastarskoj čestici čija je površina manja ili veća od površine propisane prostornim planom; ako je postojeća katastarska čestica, na kojoj je izgrađena građevina, takva da se ne može smatrati zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine; ako se radi o zgradi ozakonjenoj sukladno posebnom zakonu.

Prema ovome gore izgleda da treba dali sam u pravu?
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Kolega,
nisam se s ovime nikad susreo moram priznati, niti vidim u Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama tu odredbu, niti ju vidim u Pravilniku o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina.
Ovo što Vi spominjete je baš ono slučaj za moguću dulju raspravu. Obzirom da ne znam točno na što se referent poziva, mogu samo pokušati pretpostaviti da se poziva na Zakon o gradnji članak 131. stavak 2. koji kaže slijedeće:
(2) U prijavi početka građenja građevine koja se gradi na temelju građevinske dozvole investitor je dužan navesti klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole, izvođača i nadzornog inženjera te uz prijavu priložiti dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica.
E sad, ako je to argument referenta, onda bih ja na Vašem mjestu pokušao ukazati na to da se ova odredba kod prijave gradnje odnosi isključivo na gradnju građevine temeljem građevinske dozvole, kako i piše, i u tom slučaju treba imati dokaz da je formirana građevna čestica i to u skladu sa dozvolom. Vaš prijatelj gradi temeljem glavnog projekta za nedovršenu, a ozakonjenu zgradu i ja bih se pokušao pozvati na isti taj članak, ali malo kasnije u nastavku, stavak 4
(4) U prijavi početka građenja građevine koja se gradi bez građevinske dozvole na temelju glavnog projekta investitor je dužan navesti izvođača i nadzornog inženjera, te uz prijavu priložiti glavni projekt u elektroničkom obliku s propisanim potvrdama.
Probajte tražiti da se gradnja prijavi primjenjujući ovaj članak, a tu nema spomena potrebi za dokazivanjem da je formirana građevna čestica.

Referent je u pravu da za tu građevinu čestica nije formirana, temeljem one odredbe koju ste i sami naveli, međutim, ja ne vidim gdje piše da je za prijavu takve gradnje potrebno dostaviti dokaz o formiranoj građevnoj čestici. Nadalje, u Pravilniku o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina u članku 43 piše što sadži glavni projekt za nezavršene, a legalizirane zgrade:

Nezavršene zgrade za koje je na temelju posebnog zakona doneseno rješenje o izvedenom stanju
Članak 43.

(1) Glavni projekt koji se izrađuje za potrebe završavanja nezavršene zgrade za koje je na temelju posebnog zakona kojim se uređuju uvjeti, postupak i posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada doneseno rješenje o izvedenom stanju, umjesto dokaza o ispunjavanju temeljnih zahtjeva iz članka 27. ovoga Pravilnika, za nezavršeni dio zgrade sadrži:

– za zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu: izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezavršeni dio nezakonite zgrade ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, te da će ti dijelovi zgrade nakon završavanja po glavnom projektu i dalje ispunjavati temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti u jednakoj ili većoj mjeri

– za zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu: izjavu ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezavršeni nezakoniti dio zgrade ispunjava temeljni zahtjev sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe i temeljni zahtjev sigurnosti u slučaju požara prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, te da će ti dijelovi zgrade nakon završavanja po glavnom projektu i dalje ispunjavati rečene temeljne zahtjeve u jednakoj ili većoj mjeri.

(2) Glavni projekt iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati dokaze o ispunjavanju temeljnih zahtjeva iz članka 27. ovoga Pravilnika za one dijelove zgrade za koju je na temelju posebnog zakona kojim se uređuju uvjeti, postupak i posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada doneseno rješenje o izvedenom stanju, koji se projektiraju u svrhu završavanja zgrade u skladu s odredbama tog zakona.

(3) Glavni projekt iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati i podatke o aktu temeljem kojeg je građevina stekla status postojeće građevine u smislu Zakona.
Ni tu se ne spominje nikakvo traženje Rješenja o utvrđivanju građevne čestice... Rekao bih da je referent možda propustio uočiti razlike između prijave gradnje temeljem građevinske dozvole u odnosu na prijavu temeljem samo glavnog projekta, pa bih mu na Vašem mjestu to pokušao ukazati. I u svakom slučaju, volio bih da nam napišete kako ste u konačnici rješili. Može biti da se referent poziva na neku drugu odredbu i da je ipak u pravu, ali moram priznati da ja to ne vidim trenutno...
Nadam se da sam malo pomogao, možda netko bude imao još nešto za dodati
Lijep pozdrav
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
Odgovorite