Glavni projekt za jednostavne i druge građevine i radove

U ovom dijelu foruma je omogućeno svim registriranim korisnicima Foruma samostalno otvaranje tema, a omogućeno je i dodavanje privitaka u .zip formatu ili kao fotografije. Koristite ovaj dio HKOIG Foruma za međusobnu komunikaciju, neka nam ovo posluži kao platforma na kojoj ćemo si međusobno pomagati u radu. Ovdje ste potpuno slobodni prijaviti problem koji imate u svom radu i moliti za pomoć druge kolege. Dozvoljene su sve teme koje se tiču geodetske struke, geodetskog poslovanja, organizacije druženja i slično. Nisu dozvoljene samo teme koje nemaju nikakvu poveznicu sa geodezijom.
Odgovorite
geo13
Postovi: 11
Pridružen/a: 23 stu 2019, 12:27

Poštovani kolege/ice,

pokušavam naći odgovor, ali se zakonodavac potrudio da ga dobro sakrije, što je sve potrebno od nas geodeta za sastavni dio glavnog projekta za jednostavne građevine (npr. garaža) za koje se ne izdaje građevinska dozvola? Da li sve identično kao i za glavni projekt za npr stambenu zgradu? GSSS, GSG?

lp
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Poštovanje kolega,
čitajući članak 70. stavak 1. Zakona o gradnji, nabrojano je što sve treba sadržavati prva mapa glavnog projekta. U stavku 2. je dalje nabrojano što treba sadržavati mapa ako se ide na građevinsku dozvolu. Iz razgovora sa predavačima iz Ministarstva (zadnje predavanje koje je bilo organizirano 09.07.) mi je potvrđeno da ako se ne radi o glavnom projektu za građevinsku dozvolu, onda dijelovi iz stavka 2 nisu obvezujući sastavni djelovi. U nastavku citiram ovaj članak:

(1) Prva mapa glavnog projekta sadrži:
1. izjavu projektanta i glavnog projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 2. ovoga Zakona ako je izrađen za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola
2. izjavu projektanta i glavnog projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 3. ovoga Zakona ako je izrađen za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola
3. prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara u svim dijelovima glavnog projekta za građevinu razvrstanu u 1., 2.a ili 2.b skupinu građevina za koju se prema posebnom propisu utvrđuju posebni uvjeti zaštite od požara, a koji prikaz potpisuje glavni projektant
4. druge dijelove propisane ovim Zakonom i pravilnikom iz članka 66. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Prva mapa glavnog projekta za građevinsku dozvolu kojom se određuje oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno obuhvatu zahvata u prostoru sadrži:
1. dijelove iz stavka 1. ovoga članka
2. geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio geodetskog elaborata
3. potvrdu katastarskog ureda da je geodetski elaborat iz podstavka 2. ovoga stavka predan na pregled i potvrđivanje
4. geodetsku situaciju građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu u položajnom i visinskom smislu
5. popis koordinata lomnih točaka građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu predan i izrađen u GML formatu i
6. potvrdu katastarskog ureda o rezervaciji broja nove građevne čestice ako se građevinskom dozvolom određuje novi oblik ili veličina građevne čestice.


Trebalo bi biti sve jasno iz ovoga, barem formalno. Sve osim onog dijela u samoj praksi što kad imamo zahtjev za projektiranje pomoćne zgrade uz glavnu zgradu, a čestica je ostala "međno" neuređena :roll: (rezultat nesigurnost, pogotvo kod iskolčenja, ishođenja uporabne dozvole i sl...)
Mi našim strankama ponudimo geodetski elaborat za evidentrianje stvarnog stanja bez obzira što nije obaveza, i tako im objasnimo, većina ih prihvati, pa im međe budu rješene prije glavnog projekta. Pogotovo kad se pomoćne zgrade trebaju smjestiti blizu međe
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
geo13
Postovi: 11
Pridružen/a: 23 stu 2019, 12:27

Hvala kolega i LP.
vladimir.krupa
Postovi: 1
Pridružen/a: 18 lip 2019, 11:41

Poštovani kolege,
Izraditi glavni projekt, odnosno dati tehničko rješenje građevine i dokazati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih zahtjeva i uvjeta nije moguće bez za tu svrhu izrađene geodetske podloge ( definirane zahtjevima samog projekta ).
Siguran sam da niti jedan odgovorni projektant neće prihvatiti i započeti izradu projekta ( bez obzira ide li glavni projekt na građevinsku dozvolu ili ne ) bez prikaza trenutnog stvarnog i vlasničkog stanja u prostoru, koje može uputiti i na potrebu usklađenja stanja na terenu sa katastrom i zemljišnom knjigom.
Nejasna definicija glavnog projekta koji ne ide na građevinsku dozvolu ( „lite“ verzija ? ), odnosno projekata za jednostavne građevine i radove, ne treba automatski značiti da za njegovu izradu nije potrebno ništa od geodetskih poslova.
Pozdrav
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Poštovanje Vlado,
slažem se s Vama da za većinu zahvata u prostoru nije baš realno očekivati da se može izraditi glavni projekt bez prethodne izrade geodetske podloge. Naši projektanti suradnici jako često i za građevine koje se rade kao jednostavne, sukladno pripadajućem pravilniku traže od nas izradu geodetskih podloga prije nego se upuste u projektiranje.
Vidim da se iz mog odgovora možda može naslutiti upravo da geodetske podloge nisu potrebne, ali nije to bio smisao odgovora. Kolega je prethodno postavio pitanje što je sve potrebno za glavni projekt za jednostavne građevine i malo sam mu brzopleto ukazao samo na zakonske odredbe koje propisuju minimalne zahtjeve za glavne projekte. Međutim, to ne znači da ako u zakonu piše da se geodetska podloga ne ulaže u glavni projekt, da je ona nepotrebna u svakom slučaju.
U privitku ću priložiti jedan upit Ministarstvu graditeljstva od prije 5-6 godina kad se slična rasprava potezala. Prema tada važećim odredbama pravilnika za određene zahvate geodetska podloga nije bila propisana kao obavezna već mislim samo HOK ili tako nešto. Međutim, događalo se da unatoč tome što podloga nije bila propisana kao obavezna, projektanti realno nisu mogli izraditi projekte za određene zahvate bez prethodne podloge pa su i dalje naručivali i geodetske podloge. E onda se događalo da u nekim uredima za graditeljstvo pojedini referenti nisu znali što s time budući nije bilo obavezno, i kako postupati. Uglavnom, Ministarstvo je tada isto istaknulo da propisi daju MINIMALNE sastavne dijelove projekata, a ukoliko je projektant odgovoran, po potrebi će naručiti i dodatne podloge koje potom može priložiti u glavni projekt.
To možete vidjeti pod pitanjem broj 5 (zažutio sam u svom upitu), i odgovor u slijedećem dokumentu.
Uglavnom, da ne budem krivo shvaćen, moje je mišljenje (a potvrđeno je slično i od strane Ministarstva) da iako nešto nije propisano kao obavezno, ne znači da realno nije potrebno i ne treba raditi. Mislim da je tu najveća odgovornost na projektantu, ovisno o zahtjevnosti zahvata da sam procjeni je li za projekt prethodno podloga potrebna ili nije. Tu si onda nažalost neki svašta dozvole, tako sam jednom prilikom mogao gledati projekt javne rasvjete gdje su stupovi postavljeni nasred ćuprija kroz cijelo naselje na jedno 4-5 mjesta jer je projektant napravio projekt bez geodetske podloge. Da je bila podloga, normalan projektant bi stupove pomaknuo odmah mali lijevo-desno izvan ćuprije. Nažalost tu često utjecaj imaju i investitori koji razumljivo traže najnižu cijenu za određenu uslugu, pa neki projektanti radi uklapanja u cijenu ponude zakonske minimume iako realno gledajući takvi projekti ne mogu biti ispravni.
Nadam se da sam sad malo pojasnio ovo, moja isprika još jednom što to možda nisam odmah prepoznao kao važno za istaknuti.
Lijep pozdrav
Privitak/ci
Prilozi.zip
(659.91 KiB) Preuzeto 177 puta.
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
Odgovorite