ISKOLČENJE PODATAKA KATASTRA NA TERENU – ISPRAVNO POSTUPANJE

U ovom podforumu se nalaze sve teme za raspravu i otovrene za komenitanje. Teme su u pravilu geodetske struke, a otvaraju ih moderatori samoinicijativno ili na Vaš prijedlog.
Odgovorite
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

HKOIG je od jednog člana dobila upit u kojem se među ostalim traži konačno rješavanje pitanja iskolčenja DKP-a, odnosno podataka katastra na terenu, sa posebnim naglaskom na iskolčenje katastarskih planova grafičke izmjere i to nehomogeniziranih katastarskih planova. Pododbor za propise pri HKOIG zajedno sa Odborom za etiku, stručna pitanja i propise u narednom će vremenu iznjedriti dokument kojim bi se dalo odgovore na ova pitanja, a na sličan način kao što se već izrađuje za elaborat iskolčenja građevine i iskolčenje građevine, o čemu detaljnije možete pročitati na slijedećoj poveznici na temu Foruma:

https://forum.hkoig.hr/viewtopic.php?f=5&t=12

Pododbor za propise se već neko vrijeme bavi ovim pitanjem, pa sam kao voditelj pododbora predložio da prije izrade nacrta dokumenta poslušamo što nam imaju za reći naši kolege. Stoga Vas sve pozivam da podijelite svoja razmišljanja, iskustva i prijedloge koji će nam dobro doći u daljnjem radu pri izradi ovog dokumenta. Za početak diskusije ću iznijeti nekoliko razmatranja o ovoj temi, pa se nadam da ćete odvojiti nešto svoga vremena i pomoći nam. Sve napisano će nam dobro doći da sagledamo situaciju iz više kuteva.


Za početak, činjenica koju se često zaboravlja i gdje se brojni kolege dovode u neugodnu situaciju, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članak 103. propisuje slijedeće:

Članak 103.

(1) Ako su međašni znakovi između dvije nekretnine zbog bilo kakvih okolnosti toliko oštećeni da bi se moglo dogoditi da se međe neće moći raspoznati, ili ako se međe više ne raspoznaju, ili su sporne, onda svaki od susjeda ima pravo zahtijevati da sud u izvanparničnom postupku (postupku uređenja međa) obnovi ili ispravi među.
(2) Sud će među obnoviti ili ispraviti prema katastarskom nacrtu, ako je to moguće i ako na to stranke pristaju.
(3) Ako ne bi bio u stanju postupiti prema odredbi stavka 2. ovoga članka, sud će među obnoviti ili ispraviti prema sporazumu susjeda čija je međa u pitanju, a ne bude li postignut sporazum, prema posljednjem mirnom posjedu, a ne uspije li ga utvrditi - prema pravičnoj ocjeni.
(4) Istodobno s donošenjem odluke iz stavka 2. ili 3. ovoga članka, sud će na licu mjesta označiti među međašnim znakovima.
(5) Od trenutka kad je sud među označio međašnim znakovima smatra se da postoji vlasništvo do te međe, a tko tvrdi suprotno, treba to dokazati.
(6) I nakon što je sud u postupku uređenja međa obnovio ili ispravio među, svatko može u parnici dokazivati vlasništvo i zahtijevati da se u skladu s njim označi međa, no susjed koji je sudjelovao u postupku uređenja međa ne može to zahtijevati nakon proteka roka od šest mjeseci od dana pravomoćnosti odluke donesene u postupku uređenja međa.


Dakle, ovlašteni inženjer geodezije nije taj koji obnavlja među prema članku 103. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, već to radi sud na zahtjev bilo kojeg od vlasnika. Člankom 46. Pravilnika o geodetskim elaboratima su propisane radnje koje ovlašteni inženjer geodezije može obavljati u sklopu izrade geodetskog elaborata.

Članak 46.
U okviru izrade geodetskog elaborata obavljaju se, ovisno u koju svrhu se elaborat izrađuje, sljedeće radnje:
1. prikupljanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka
2. prikupljanje dokumenata ili akata temeljem kojih je dopuštena izrada elaborata, sudskih odluka o utvrđivanju
prava vlasništva, sudskih odluka o uređenju međa, rješenja o povratu zemljišta i dokumentacije o uspostavljenim
posebnim pravnim režimima na zemljištu
3. obavljanje terenskih radnji i provedba terenskih mjerenja (terenski uviđaj, terensko utvrđivanje postojećih međa i
drugih granica, provedba terenskih mjerenja u svrhu obilježavanja postojećih međa i drugih granica, terensko
obilježavanje postojećih međa i drugih granica vidljivim trajnim oznakama, provedba terenskih mjerenja u svrhu
uspostave novih razgraničenja, terensko obilježavanje novo uspostavljenih međa i drugih granica vidljivim trajnim
oznakama, provedba terenskih mjerenja u svrhu evidentiranja zgrada i drugih građevina, terenskih mjerenja u svrhu
evidentiranja izvedenog stanja cesta, provedba terenskih mjerenja u svrhu evidentiranja granica načina uporabe
katastarskih čestica)

4. prikupljanje dokumentacije o zgradama i drugim građevinama
5. prikupljanje isprava o vlasnicima i ovlaštenicima
6. obrada terenskih mjerenja i drugih prikupljenih podataka i izrada sastavnih dijelova elaborata
7. predočavanje elaborata
8. pribavljanje potrebnih potvrda.


Međutim, nigdje ne vidim spornim, odnosno zabranjenim da ovlašteni inženjer geodezije na zahtjev stranke na terenu iskolči podatke katastarskog operata, podatke DKP-a ili podatke prethodnih skica izmjere, skica komasacije i slično. Ovdje namjerno ne govorim o pokazivanju ili obnavljanju međe, nego pokazivanju podataka katastarskog operata. Ne vidim spora u tome da naručitelj zatraži da geodetski stručnjak iskolči linije katastarskog operata na terenu, ali to se ne može smatrati međom smim time što je to iskolčio geodet. Stvarna međa je ono što dva susjeda nesporno smatraju međom na terenu, a ne ono što sadrži katastarski operat, katastarski operat sadrži podatke o tome što se smatralo međom u trenutku kada se radilo tadašnje mjerenje za elaborat ili katastarska izmjera. Ovlašteni inženjer geodezije može na temelju naruđžbe stranke pokazati što je taj podatak, ali ne može ovlašteni inženjer tvrditi da je to stvarna međa jer za to nema ovlasti. Ako ovlaštenik pokazuje podatak katastra na terenu, onda bi trebao strankama i ispravno objasniti što taj podatak znači, a to je upravo to, da je ovo podatak katastra i da to nije međa ukoliko to svi susjedi ne prihvaćaju kao među. Također, nigdje nije propisano, ali dobra praksa bi bila da ovlaštenik upozori susjede na točnost takvog podatka, odnosno katastarskog plana, pa ako se radi o planu grafičke izmjere, to treba strankama tako i objasniti.

Što se tiče nehomogenog katastarskog plana, također nigdje nije propisano da se nehomogeni katastarski plan ne smije iskolčavati ako stranka baš želi takav posao/podatak. Ako se i radi o nehomogenom katastarskom planu za koji se primjenjuje metoda uklopa, ne vidim razloga zašto ovlašteni inženjer geodezije ne bi obavio kontrolna mjerenja radi utvrđivanja identičnih točaka te potom nakon uklapanja katastarskog plana proveo lokalnu homogenizaciju i potom iskolčavao podatak katastarskog ureda. Naravno da bih svakom zasad preporučio da u ovim radnjama budu oprezni te da obavezno stranke upoznaju na njima razumljiv način o radnjama koje provode kako bi stranke mogle shvatiti kakvu uslugu dobivaju. Ako se radi o iznimno lošim katastarskim planovima, stranci to treba pokušati objasniti na stručan način. Stranke često ne shvaćaju značenje podataka katastarskog plana, pogotovo grafičke izmjere,a onda ih još odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima totalno mogu zbuniti. Ako stranci zapravo treba elaborat za evidentiranje stvarnog stanja, onda joj možda treba ponuditi takvu uslugu. Naravno, ako stranka iz opravdanog razloga inzistira da na terenu vidi kako izgleda podatak katastra, nije lako i ne mogu nikome u ovom trenutku reći da takav posao treba odbiti, ali treba biti oprezan u ugovaranju ovakvih poslova. Također, treba biti svjestan da je uklapanje vrlo subjektivan postupak te da jedan ovlašteni inženjer geodezije može uklopiti na jedan način, a drugi ovlaštenik na drugi način. Vrlo je moguće da bi takva situacija mogla rezultirati nezadovoljstvom stranaka.

Trebaju li nam nezadovoljne stranke koje će razvijati loše mišljenje o našoj struci? Ili ćemo mi poboljšati naša postupanja, poraditi na edukaciji nas samih pa ćemo onda moći bolje i strankama prezentirati što mi zapravo radimo. Nakon što se o ovoj temi donesu konačni zajednički zaključci u tijelima Komore, svakako će se daljnji napori po ovom pitanju usmjeriti na održavanje radionica i edukacija ovlaštenih geodetskih izvoditelja.
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
hrvojelink
Postovi: 21
Pridružen/a: 01 kol 2019, 15:10
Lokacija: Vuka

Slažem se svime Adame što ste naveli. Nigdje nije propisano da je nešto zabranjeno. U svom radu sam se uvjerio da kolege rade na svakakve načine. Ja mislim da je kod ovog posla za nas privatnike prva stvar procijeniti naručitelja i odnose koji su na terenu između nositelja prava. Te savjetovati stranku, objasnit joj rješenja i ishode koji su mogući pokazivanjem međnih granica na terenu. Ako procjenimo da je situacija takva da nije vrijedno ići napraviti taj posao odbiti ćemo stranku i obrnuto. Što se tiče podataka katastra, mogu reći da smo naišli na probleme i u katastarakim općinama u kojima su svježe izrađeni katastarski planovi te je provedena izmjera. U način i metode provođenja izmjere i točnosti podataka ne ulazim. A opet kad se upustiš u ovakav posao moraš istražiti cijelu povijest starih skica i podataka da bi posao mogao odraditi kvalitetno. Ovdje se radi o procjeni inženjera i njegovoj odgovornosti za odrađeni posao. I kako bi ja rekao kolokvijalno, inženjer mora poznavati psihologiju čovjeka.
Ovo je moje viđenje ove teme, u ovom trenutku, vjerojatno ima nešto što sam zaboravio.

Lijep pozdrav,
Hrvoje Link, geod. teh.
Odgovorite