POSTUPANJE PO NOVIM PROPISIMA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

U ovom podforumu se nalaze sve teme za raspravu i otovrene za komenitanje. Teme su u pravilu geodetske struke, a otvaraju ih moderatori samoinicijativno ili na Vaš prijedlog.
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Kako su dana 25.04.2019. godine stupili na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 39/19) te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, 39/17), prestale su važiti one odredbe zakona koje uređuju pitanja geodetskih projekata.

Od tada do danas još nisu definirana sva postupanja koja uređuju pitanja geodetskih usluga u procesu gradnje, posebno u dijelu koji se tiče projektiranja. HKOIG je i prije saznanja o izradi spomenutih izmjena u nekoliko navrata apelirala na potrebe za doradom spomenutih propisa kako bi se otklonili uočeni nedostatci u postupanjima, međutim u izmjenama prijedlozi HKOIG nisu uvaženi te se proces oko pružanja geodetskih usluga u ovom području u potpunosti promijenio, umjesto da se samo korigirao. Iako Komora poduzima sve moguće radnje da se ovlaštenim inženjerima geodezije što hitnije prezentiraju nove izmjene i uputi ih se u nova postupanja, činjenica je da još nisu objavljeni niti svi propisi vezani za procese projektiranja. Dana 22.07.2019.godine je započelo javno savjetovanje za dva pravilnika kojim se propisuje opremanje i izrada projekata, što bi trebalo zaokružiti ovo područje. Poveznce:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainS ... yId=11441
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainS ... yId=11431

Jeste li do sada obavili koji geodetski posao sukladno novim propisima i koliko ste bili uspješni u tome? Jeste li imali poteškoća i kojih? Kako investitorima objašnjavate da još nisu propisana, ili da nisu jasno propisana određena postupanja te da im zbog toga ne možete ponuditi Vašu uslugu? Imate li prijedloge vezano za navedena dva pravilnika o opremanju projekata za koje smatrate da bi Komora trebala zastupati u narednim javnim savjetovanjima.
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
hrvojelink
Postovi: 21
Pridružen/a: 01 kol 2019, 15:10
Lokacija: Vuka

Nisam još u svom radu izradio po izmjenama ni jedan geodetski posao. Čekali smo ovo dopunsko objašnjenje što je došlo s jučerašnjim danom.
Nadam se da je sad malo sve jasnije i da ćemo krenuti u izradu geodetske dokumentacije za gradnju. Javna savjetovanja jednostavno ne stignem pratiti pogotovo o manje važnom pravilniku. Na kraju će nam biti da ćemo raditi kako kolege građevinci kažu.

Lijep pozdrav svima.
Hrvoje Link
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

POZIV NA OPREZ U POSTUPANJIMA PREMA IZDANIM OBJAŠNJENJIMA DGU

Državna geodetska uprava je 24.04.2019. godine izdala Objašnjenje o postupanju ovlaštenih osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju.

Link na Objašnjenje DGU
https://dgu.gov.hr/UserDocsImages/dokum ... jenje.pdf

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije je na izdano objašnjenje reagirala u najkraćem roku te Državnoj geodetskoj upravi uputila očitovanje na izdano objašnjenje u kojem je ukazano na niz nelogičnosti i nejasnoća u izdanom objašnjenju.

Link na Očitovanje HKOIG
http://www.hkoig.hr/assets/Ocitovanje-H ... opisu.pdf

Nakon dostave očitovanja je u Državnoj geodetskoj upravi održan sastanak predstavnika DGU i Komore na kojem se raspravljalo o toj tematici. Predstavnici Komore su se stavili na raspolaganje oko izrade dopune objašnjenja ili novog objašnjenja, međutim Državna geodetska je 31.07.2019. godine objavila Dodatak objašnjenju bez sudjelovanja predstavnika Komore u izradi tog dodatka.

Link na Dodatak objašnjenju DGU
https://dgu.gov.hr/UserDocsImages/dokum ... jenju.pdf

Nakon kratke analize navedenog Dodatka, ustanovljeno je da će Komora u hitnom roku morati reagirati na ovo objašnjenje i zatražiti dodatne odgovore. Ne ulazeći u detalje, uočene su dvije potencijalno vrlo problematične stvari u ovom Dodatku.

Prva stvar se odnosi na dio Dodatka koji objašnjava da, u slučajevima kada se oblik i veličina građevne čestice određuju od cijelih čestica ali i od dijela katastarske čestice, taj dio čestice (ili više njih) nije predmet geodetskog elaborata. Ovaj dio objašnjenja možda na prvi pogled nije u suprotnosti sa Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju, međutim kad se uzme u obzir jedan od razloga zbog kojih su uopće i rađene izmjene spomenutih zakona, onda je vrlo upitna usklađenost ovog objašnjenja sa navedenim Zakonima. Iz prethodnih dijaloga sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja su predstavnici Komore dobili informacije da je jedan od razloga zbog kojih su se i radile izmjene zakona bio taj što prilikom izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola nije uvijek bilo već evidentirano stvarno stanje u katastarskoj evidenciji što je znalo rezultirati upravnim sporovima i poništavanjima dozvola. Intencija ovih izmjena je bila upravo da se do izdavanja lokcijske, odnosno građevinske dozvole u katastru već provede ili osigura sigurna provedba stvarnog stanja (O realnim mogućostima za postizanje ovoga se može otvoriti posebna tema, ali otom potom). Iako su pravilnici koji će propisati opremanje projekata građevina tek na javnom savjetovanju, iz verzija pravilnika koji su trenutno dostupni može se jasno vidjeti da Ministarstvo nije odustalo od navedenog stava. Samim time postavlja se pitanje zašto onda ovaj dodatak koji je izdala Državna geodetska uprava ne slijedi propise o prostornom uređenju i gradnji. Hoće li doći do promjene u navedenim propisima ili će se kroz neko vrijeme morati raditi još jedan dodatak objašnjenju, treba što hitnije razjasniti.

Druga sporna stavka u ovom dodatku jest dio objašnjenja u kojem piše da u slučajevima kada se oblik i veličina građevne čestice određuje samo od dijela katastarske čestice, a ona nije predmet geodetskog elaborata kojim se evidentira stvarni položaj katastarske čestice, niti je prethodno izrađen takav elaborat, potvrda katastarskog ureda se ne prilaže u prvu mapu glavnog projekta, odnosno u idejnom projektu. Ovaj dio je bez ikakve dvojbe u suprotnosti sa člankom 129. Zakona o prostornom uređenju i sa člankom 70. Zakona o gradnji koji jasno propisuju obavezu prilaganja potvrde katastarskog ureda o zaprimanju geodetskog elaborata na pregled i potvrđivanje. Po kojoj osnovi je uopće moguće jednim objašnjenjem ili dodatkom objašnjenju propisati nešto što direktno poziva na nepoštivanje zakona RH (ne ulazeći sada u raspravu o tome jesu li zakoni "dobri" ili nisu)? Ovim objašnjenjem ispada da se direktno poziva na kršenje zakona.

Iz navedenih razloga će Komora u najkraćem vremenu obaviti detaljniju analizu ovog dodatka objašnjenju te kontaktirati Državnu geodetsku upravu i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja kako bi se razjasnile ove situacije. Ovlašteni geodetski izvoditelji se pozivaju na visoki oprez u radu dok se ne dobiju dodatne informacije po ovim pitanjima.
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Odgovor članu Komore na upit vezano za postupanja

Jedan član HKOIG je ovaj tjedan poslao jedan upit oko postupanja na elektroničku adresu HKOIG i djelatnika Državne geodetske uprave te je ubrzo dobio i odgovor načelnika sektora za katastar nekretnina. Odgovor se citira u cijelosti članstvu na znanje s obzirom da je isti dobila i Komora, a pitanje se odnosilo na upit oko ovjere geodetske situacije stvarnog stanja terena od strane nadležnog katastarskog ureda.

Poštovani,

Državna geodetska uprava na svojim web stranicama jučer je objavila dodatak Objašnjenja vezano uz postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslove u primjeni odredbi Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju (KLASA: 932-01/19-01/47, URBROJ: 541-01/1-19-1, od 24. travnja 2019., a dostavljen je i HKOIG kako bi ista obavijestila sve svoje članove, u kojem ćete pronaći odgovore na sva Vaša pitanja.

Jedino posebno izdvajam dio vezano uz Vaše pitanje „može li i treba li katastarski ured ovjeravati GEODETSKU SITUACIJU STVARNOG STANJA TERENA U POLOŽAJNOM I VISINSKOM SMISLU KOJA JE SASTAVNI DIO GEODETSKOG ELABORATA u slučajevima kao gore navedenim“, te Vas ovim putem upućujem da katastarski ured u niti jednom slučaju ne pregledava a niti potvrđuje GEODETSKU SITUACIJU STVARNOG STANJA TERENA U POLOŽAJNOM I VISINSKOM SMISLU KOJA JE SASTAVNI DIO GEODETSKOG ELABORATA

Srdačan pozdrav,
Antonio Šustić – Načelnik Sektora
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
Daniel
Postovi: 13
Pridružen/a: 08 kol 2019, 08:11

Da, vrijeme svakako ide, iza nas je čitav godišnji kvartal vremena neaktivnosti po tom pitanju.

Ukazao bih na još jednu kontradiktornost koja se provukla u Objašnjenju.

Unatoč donesenoj Dopuni, i iz prvog Objašnjenja je i dalje nejasno pitanje svrhe predmetnog elaborata kada se radi o slučaju da građevnu česticu treba formirati parcelacijom.

Prema uputi DGU se u takvom slučaju izrađuje "geodetski elaborat kojem je osnovna svrha dioba ili spajanje" katastarskih čestica (Pravilnik o geodetskim elaboratima, članak 6, stavak 1., točka 1.), dok je u Članku 8., stavcima 2. i 3. istog propisano da se ta svrha izrade elaborata odnosi na zemljište koje se nalazi izvan građevinskog područja.

Geodetski elaborat kojem je svrha uspostavljanje građevne čestice (provedba akata odnosno planova prostornog uređenja) je Pravilnikom o geodetskim elaboratima onaj elaborat koji se izrađuje u jednu od svrha iz članka 6., stavka 1., točke 2. do 8., kao što je i obrazloženo u članku 9. istog pravilnika, pa se postavlja pitanje zbog čega se i za potrebe izrade glavnog projekta ne parcelira u sklopu provedbe odgovarajućeg prostornog plana.
tino.sarolic
Postovi: 1
Pridružen/a: 09 kol 2019, 13:59

Do sada dam izradio dva prethodna Geodetska elaborata za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica za koje sam dobio potvrde sa SDGE-a, a arhitektima sam dostavio potvrdu, geodetsku situaciju stvarnog stanja i geodetsku situaciju građevne čestice u dwg-u i pdf-u, te gml. Situacije u pdf-u sam također potpisao elektronskim potpisom preko osobne iskaznice za svaki slučaj. Povratna informacija od jednog arhtekta je da oni to snime na CD, pa predaju u ured za urbanizam jer ovi navodno ne znaju što dalje.
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Daniele,

problem na koji ukazujete oko elaborata "diobe ili spajanja" je Komora već prezentirala Državnoj geodetskoj upravi prilikom dostave analize prvog objašnjenja od kraja travnja. Problem koji se opisali uistinu i postoji, nažalost kako vidite i sami, Središnji ured to nije uvažio.

Što se tiče Vaše druge primjedbe oko toga zašto se ne može parcelirati u skladu sa prostornim planom i kod izrade prvog elaborata koji se radi za potrebe izrade glavnog projekta (ili pak idejnog) Odbor za ESPIP trenutno radi na očitovanju na novo dodatno objašnjnje od strane DGU, i zasad je mišljenje da nema zakonske prepreke da se određene parcelacije rade u prvom elaboratu, ako su one u skladu sa prostornim planom. Međutim, takav elaborat sigurno onda mora ići prethodno na izdavanje potvrde o usklađenosti sa prostornim planom, pa tek onda na pregled u katastar, i to nije elaborat koji se provodi temeljem građevinske dozvole, nego temeljem prostornog plana. Predložio bih Vam samo dozu opreza, Vi možete izraditi takav elaborat, dobiti potvrdu i graditeljstva i katastra, te čak i provesti taj elaborat, a onda Vam investitor sa glavnim projektantom odluči nešto promjeniti u zahvatu... Znate gdje ste onda :?
To i jest bio jedan od nedostataka geodetskog projekta, velika nefleksibilnost na izmjene projektne dokumentacije prije izdavanja dozvole, a što je zapravo česta situacija.

Tino,
hvala na informacijama iz prakse. Što se tiče elektroničkog potpisivanja, nismo još načisto na koji način će se to potpisivati. I ovo je jedan od modela, ali od Ministarstva ćemo odgoovr na ovo pitanje dobiti tek sa pravilnicima o opremanju projekata. Hoćemo li to potpisivati ovako kako ste upravo i sami rekli da ste napravili, ili ćemo to raditi na neki način putem sustava e-dozvola, još ne znamo.

U svakom slučaju svim ovlaštenicima se preporuča samo da u ovom košmaru trenutno posebno paze da svojim postupanjima ne rade mimo postojećih zakonskih propisa bez obzira na oba objašnjenja od DGU. Svima nam treba biti jasno da elaborat diobe ili spajanja ne možemo raditi za građevinsko zemljište i slično. Vrijeme je godišnjih odmora, pa i odbori Komore rade dopisno i snalazimo se kako možemo, ali nadam se da će do kraja ovog tjedna biti napravljena detaljna analiza i ovog zadnjeg objašnjenja od DGU.
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
Jelena RD
Postovi: 10
Pridružen/a: 02 kol 2019, 09:03

Evo konačno sam pročitala novine i opet uputa iz DGU nije usklađena s pravilnikom - kažu da nam nije potrebna potvrda o predanom elaboratu uz GSSS kad se gradi na dijelu velike čestice, a u pravilniku i zakonu nema te mogućnosti. I ko će nam garantirati da se tijek međe neće promjeniti dok na red dođe parcelacija po građevinskoj :?:
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Jelena,
Vaša opservacija je ispravna. Iz tog razloga je ova tema otvorena. HKOIG je sazvala svoje odbore po ovoj temi, međutim imajte molim Vas razumjevanja i za nas, svi smo na godišnjim odmorima, tako da raznim načinima komuniciramo, nadamo se vrlo brzo imati službeno očitovanje Komore na ovo. Zasad, mogu Vam odgovoriti samo pitanjem, mislite li da ste zaštićeni ako postupate po nekom objašnjenju iako imate zakon koji jaže drugačije?
Lijep pozdrav
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Obavijest
vezano za javna savjetovanja za Pravilnik o obaveznom sadržaju idejnog projekta te Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina. HKOIG je dostavila svoje komentare na spomenute pravilnike putem javnog savjetovanja te se nadamo da će sugestije Komore ovdje biti prihvaćene kako bi se pokušalo normalizirati i jasno propisati postupanje geodeta za potrebe izrade projekata. Na slijedećim linkovima možete pristupiti nedavno završenom javnim savjetovanjima:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainS ... tyId=11441
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainS ... tyId=11431
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
Odgovorite