ISKUSTVA U PRIMJENI SDGE-a i OSS-a

U ovom podforumu se nalaze sve teme za raspravu i otovrene za komenitanje. Teme su u pravilu geodetske struke, a otvaraju ih moderatori samoinicijativno ili na Vaš prijedlog.
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Krajem prošle godine je svim ovlaštenicima koji su za to podnijeli zahtjeve omogućen rad u navedenim aplikacijama. Kakva su Vaša iskustva u radu sa ovim aplikacijama? Jesu li Vam aplikacije olakšale rad u odnosu na prijašnje postupke oko izrade geodetskih elaborata? Predajete li elaborate analognim putem ili putem aplikacija? Pod ovom temom Vas pozivamo da i podjelite svoja iskustva koja imate u radu s ovim aplikacijama, a koja smatrate da bi mogla pomoći drugim kolegama i sve vezano uz korištenje ovih aplikacija. Ako imate nekakav prijedlog ili sugestiju oko budućih dogradnji ovih aplikacija, jeste li ih već predlagali i kako su prihvaćene Vaše sugestije?
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
hrvojelink
Postovi: 21
Pridružen/a: 01 kol 2019, 15:10
Lokacija: Vuka

Ovako. Ovo pitanje je izazivalo puno polemike. Ja mogu reći u svoje ime, početak je bio težak. Ali sad ne mogu zamisliti izradu elaborata bez sustava digitalnog geodetskog elaborata. Od početka sve elaborate radim digitalno, ništa analogno. Uvijek se naiđe na probleme ali se oni rješavaju brzo. OSS je čudo u preuzimanju i korištenju katastarskih podataka (BESPLATNO). Problem je po meni u pravilniku i to odredbama pozivanja susjeda na predočavanje elaborata. Po meni bi to trebalo raditi javno tijelo sa javnim ovlastima u provođenju upravnog postupka (npr. kao što radi Upravni odjel za graditeljstvo u provođenju bilo kojeg upravnog postupka.) A to bi po meni trebao biti katastar. Naše je da odradimo najbolje što znamo tehnički dio elaborata, a ovo ostalo je pitanje upravnog postupka. Pozivanje susjeda bi unutar postupka trebalo biti odrađeno sa nositeljima prava. Mi čak nemamo ni pravo utvrđivati nositelje prava na terenu ni u uredu jer nismo službene osobe. Svaki elaborat po mom iskustvu je zastao na rješavanju psihologije sa susjedima takoreći uvjeriti ih da pokažu međe i uvjeriti ih da radimo nešto za njih dobro pa da se potpišu, postao nam je bitan potpis za ovjeru elaborata. A upravni postupak se provodi tako da samo vlasnik dobije Rješenje bez susjednih čestica, pa se zapitamo kakvu vrijednost imaju naši elaborati kad se mogu mijenjati svaki dan. Uglavnom, ovo je ukratko moje razmišljanje pomalo što mi je palo na pamet. Možda ima tu još nečega.

Pozdrav.
keni93
Postovi: 1
Pridružen/a: 01 kol 2019, 16:40

Podijelila bih neka naša iskustva prilikom izrade digitalnih geodetskih elaborata...
1. Promjena dkp-a u trenutku između predaje digitalnog geodetskog elaborata na pregled i njegovog pregledavanja rezultira našom ponovnom izradom elaborata i to ispočetka, jer treba ponovo preuzeti dkp, promjeniti kompletnu skicu izmjere, poništiti dosad izrađeni elaborat u SDGE i ponovo ga izraditi.
2. Problem kada katastarska čestica nije automatski povezana u zis-u sa zk česticom i onda gml podaci trebaju biti ponovo preuzeti sa oss-a sa ručnim dodavanjem zk čestica da bi se elaborat mogao predati digitalno, jer tek se onda mogu dobro označiti okolne i susjedne čestice u zk
3. Zašto se ne bi mogao dodati akt za kuću u prijavnom listu za katastar naknadno, kad je elaborat već izrađen do kraja, nego se mora poništavati sve do tog koraka u SDGE odnosno više od pol elaborata...
4. Ne mogu se izraditi dva prijavna lista u SDGE pa samim time ni bilo koji elaborat u kojem se radi prethodna provedba, npr kada imamo diobu u zk te prvo treba cijepati, a onda spajati čestice.
5. Učitavanje prazne stranice u 'potvrdu o usklađenosti elaborata' prilikom izrade parcelacije temeljem ROUGČ-a i slično. Ako već sustav digitalnih geodetskih elaborata to zahtjeva kao obavezan dio elaborata prilikom predaje, zašto se ne ide na potvrdu o usklađenosti elaborata s aktom na temelju kojeg je izrađen prije negoli se preda u katastar (ovo vrijedi samo za pojedine katastre)?
6. Kada se radi parcelacija na način da se uzimaju dijelovi više čestica - tada u skici imamo samo jedan plot_pmp i 2 čestice koje se računaju dopunom, a sustav to ne prepoznaje i ne računa dobre ostatke. Takav elaborat nije moguće izraditi digitalnim putem. (odnosno moguće je, izradi se bez fatalnih grešaka i prođe kroz sustav, ali nije točan izračun). Takve elaborate moramo predavati analogno, sa dvije skice izmjere, dva iskaza površina, dva prijavna lista za KT i za ZK, po dvije KKP prije i poslije promjene...
7. Problem prilikom učitavanja ulaznih gml podataka u SDGE. Uzmimo za primjer da postoje 3 ZK tijela. Sustav očita samo prvo ZK tijelo, ostale jednostavno zanemari. Drugi problem kojeg smo susreli je da sustav ubaci krive podatke u krivo polje, npr posjednike je ubacio u adrese čestica. Treći problem kojeg smo susreli je da sustav zaokruži decimalne etažne udjele. Takve prijavne listove moramo raditi analogno te ih učitati umjesto prijavnog lista kojeg generira sdge.
8. Nema povlačenja elaborata iz katastra putem OSS-a.
9. Još uvijek nisu svi elaborati dostupni u digitalnoj arhivi.
10. Bilo koja promjena u skici izmjere rezultira ponovnom izradom elaborata (npr. pogrešan atribut, uporaba, kućni broj)
11. Više puta nam se dogodilo da prilikom preuzimanja DKP-a ne dobijemo dobre podatke, npr sve uporabe budu 0 ili nema uopće kućnih brojeva.

Jednom smo uočili grešku u sustavu i sugerirali na help desk da to pogledaju. Naime, radila se parcelacija prema ROUGČ-u (dijeljenje jedne čestice na dvije) i kako je postojala susjedna kuća na međi, a tu susjednu parcelu smo računali dopunom, nije se u izlaznom stanju te parcele uopće pojavljivala kuća. Dobili smo odgovor da će to riješiti u idućem ažuriranju, a to se i dogodilo unutar dva tjedna.

O prednostima sustava digitalnog geodetskog elaborata može se puno reći, sve je brže, jednostavnije, gotovo u par klikova, nema ljudske greške, tipfelera, krivog izračuna površina. Svi podaci su besplatni, odmah se mogu preuzeti. Za izradu skice je potrebno 1-2h, a za ostatak elaborata putem SDGE-a još toliko. SDGE je super aplikacija, ali treba joj još dosta nadogradnje kako bi se sve vrste geodetskih elaborata mogle predavati na taj način. Kada god imamo problem sa greškama pri izradi, helpdesk SDGE-a vrlo ažurno pomogne i kaže u čemu je problem i da li je rješiv ili nije. Smatram da će sustav vrlo brzo napredovati, samo im treba što više povratnih informacija od nas korisnika, kako bi vidjeli što je dobro, a što nije dobro te da rade na poboljšanju.
Pozdrav!
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Hrvoje,
Vaše razmišljanje oko problema sa javnim ovlastima je nešto čega sve veći broj ovlaštenika postaje svjestan, kao i problema koje imamo u trenutnom zakonskom modelu. Ovo je pitanje kojim se Komora već bavi i nadamo se da ćemo u skorašnjem vremenu nači sugovornika u državnim institucijama koji su voljni sagledati ovu problematiku.

Keni93,
ad 1. Komora je još u veljači i ožujku ukazala Državnoj geodetskoj upravi na postojeći problem i neodrivost takvog rješenja u sustavu putem jedne inicijative, međutim ne vidi se pomak po navedenom pitanju. Državna geodetska uprava je odbila tadašnji dopis Komore smatrajući da Komora nema nadležnost za slati takve prijedloge i komentare, što Komora ne prihvaća te nastavlja sa svojom inicijativom u svrhu olakšanja rada svojim članovima
ad 2. moje mišljenje je da se ovo ne može riješiti u sustavu nekom nadogradnjom. Ovdje je problem jednostavno same kvalitete podataka, odnosno njihove nepovezanosti kako ste i sami zaključili. Dok sve čestice ne budu uparene (katastarsko stanje sa zk stanjem) će vjerojatno proći dosta vremena jer to predstavlja nemali opseg posla. Međutim, sa svakim novim elaboratom se uparuju nove čestice, pa hajmo reći da ovo ide nekim svojim slijedom prema naprijed
ad 3. Isto kao i u slučaju 1.
ad 4. U pravu ste da se u SDGE-u ne mogu izraditi dva prijavna lista, barem koliko i mi imamo saznanja, međutim htio bih Vam ovdje ukazati na nešto drugo. Nedavno smo došli do neslužbenih informacija da je DGU iskomunicirala sa Ministarstvom pravosuđa na višoj razini, a potom su trebali i katastri sa zk odjelima dogovoriti da se takvi elaborati rade u JEDNOM prijavnom listu ako nema nekih drugih zapreka za to, što se onda može izraditi putem SDGE-a. Ovakvo postupanje već nije strano brojnim katastrima i zk odjelima, međutim i na području gdje naš ured najviše radi je praksa bila izrađivati dva prijavna lista. Međutim, pokušava se ujednačiti postupanje na nivou RH što je za svaku pohvalu, a postupak bi izgeda bio ovako nekako: Radi se jedan elaborat sa jednim prijavnim listom, jednom skicom i jednim parom kopija plana, gdje je ulazno stanje "dosadašnje" prije elaborata, a "novo" stanje je stanje koje bi trebalo nastupiti nakon cjelokupne provedebe oba prijavna lista "po starom". U tehničkom izvješću je potrebno detaljno opisati od koje je katasarske čestice odcjepljena koja povrišina te kojoj je čestici pripojena, kako bi stranke kod pravnika mogle sastaviti ugovore za zk. Kad je elbaborat ovjeren, radi se prethodna provedba na način da se u zk treba provesti prijavni list zajedno sa ugovorom. Mi ćemo u našem uredu takav elaborat tek izraditi, ali ovo bi trebala postati praksa u svim katastrima i zk odjelima, pa Vam svakako predlažem da se probate obratiti katastarskom uredu gdje radite takav elaborat. Pitajte ih za ovo što sam Vam sad napisao, a ako ne znaju ništa o tome, probajte vidjeti mogu li što iskomunicirati sa središnjim uredom u DGU. U Slavonskom Brodu konkretno sam dobio informcije da će se to tako raditi, i nemam razoga ne vjerovati iako nemamo ništa napismeno.
ad 5. nisam siguran da sam ovo dobro razumio, ali ovako, postupanje katastarskih ureda bi po ovom pitanju svagdje trebalo biti ujednačeno. Zašto nije, ne bih htio ulaziti u to. U Pravilniku o geodetskim elaboratima je jasno propisano da se potvrda o usklađenosti elaborata sa RUGČ-om i sličnima predaje prilikom predaje elaborata na pregled i potvrđivanje u katastar, nipošto nakon potvrđivanja. Na ovaj problem možete sami ukazati u Središnjem uredu, a ukoliko želite pomoć Komore, možete se obratiti i Komori na regulativa@hkoig.hr
ad 6. moram priznati da nisam 100% siguran u ovo što govorite, ali možda postoji mougćnost da nešto radite krivo? Takav elaborat bi se morao moći izraditi putem SDGE-a i to sa jednim prijavim listom. Jeste li možda prijavili problem na helpdesk u SDGE-u i što su Vam odgovorili? Ako je njihov odgovor bio da se usitinu ne može izraditi takav elaborat, nek Vam ne bude teško poslati na regulativa@hkoig.hr primjer tog elaborata sa detaljnim opisom gdje je problem nastao, pa će Komora unutar svojih tijela prokonetirati situaciju i ako procjeni potrebnim predložiti geodetskoj upravi da se ovo doradi
ad 7. isto bih Vam predložio da o ovome prvo kontaktirate SDGE, meni ovo zvuči kao greška u ulaznim podacima koju je potrebno ispraviti. Je li to pod domenom područnog katastra ili ENT-a nisam siguran, ali najbolje kad na takve probleme naiđete, da kontaktirate službu za korisnike. Ako dobijete negativan odgovor, onda se isto možete obratiti Komori
ad 8. Isto kao i u slučaju 1.
ad 9. Isto kao i u slučaju 1.
ad 10. Isto kao i u slučaju 1.
ad 11. mislim da je problem koji ste ovdje naveli jednostavno problem kvalitete podataka katastra, te je takve probleme jednostavno potrebno svaki puta prijaviti u SDGE helpdesk, nakon čega će Vas se uputiti što je potrebno napraviti. Nekad je potrebno da katastar ili ENT prethodno isprave DKP, pa ga ponovno preuzmete
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
josip.vejmelka
Postovi: 12
Pridružen/a: 05 kol 2019, 12:27

Evo da napišem i neke svoje dojmove o aplikaciji/aplikacijama:

Prvo, moram priznati da se kao ovlašteni, diplomirani inženjer geodezije, više ne bavim svojom strukom. Prekipilo mi je, dobio sam dobru priliku i 1.1.2019. ostavio "struku". Prebacio sam ovlaštenje na novu tvrtku iako se više ne bavim geodezijom. Nastavljam pratiti propise i novotarije iz struke, u redovnom sam kontaktu sa kolegama, ali ne pada mi napamet raditi elaborate.

Moram reći da sam ogorčen na način na koji je aplikacija puštena u rad. Dakle imamo sustav koji bi trebao funkcionirati na razini cijele države, a pušten je u rad dio po dio i to bez nekog jasnog kriterija kojim redom. Sama aplikacija je puštena u rad, odnosno propisi su stupili na snagu 1.9. moja edukacija je bila 24.10. Da napomenem, bez podataka za login u sustav koje smo dobili 24.10. nije bilo moguće početi sa radom u aplikaciji. Da ne govorim da je do momenta dok nismo suočeni sa aplikacijom bilo apsolutno nemoguće i zamisliti na koji način će aplikacija raditi odnosno funkcionirati. Dakle govorimo o aplikaciji u kojoj bi prosječni geodetski ured trebao obavljati 70% svog posla, a do dana dobivanja lozinke za pristup nismo vidjeli kako to izgleda. Samu edukaciju pozdravljam, upoznali smo se sa sučeljem i osnovnim funkcionalnostima sustava. Moram prozvati i Komoru jer za svoje članove na idućem seminaru u Opatiji o ovome nije bilo skoro niti riječi. Ovakva okupljanja bi trebala biti idealna mjesta za prepoznavanje i rješavanje problema s kojima se susrećemo u praksi, međutim naravno, o tome niti riječi. Ako je komora organizacija koja predstavlja svoje članove, zašto ne brine o problemima svog članstva? Svaka čast BIM tehnologijama, geodeziji u brodogradnji i neznam ja više kakvim temama, ali mene to pored gorućih problema sa izradom elaborata apsolutno ne interesira.
Što se tiče samog rada sa aplikacijom moram priznati da do danas nisam izradio niti jedan digitalni elaborat. Dakle, moji problemi su čisto iz stanovišta analognih digitalnih geodetskih elaborata. Moram izdvojiti "zabranu" korištenja podataka zatraženih digitalnim putem u analognim elaboratima. Također ne ažuriranost arhive elaborata, čak ne toliko sa novim (ili bar novijim) elaboratima, nego nepouzdanost u pretraživanju arhive pomoću tražilice. Veliki broj čestica nije uparen sa pripadnim skicama izmjere. Po mom iskustvu, podaci o poslijednjem elaboratu preko posjedovnog lista su mnogo vjerodostojniji, iako ni oni nisu dovoljno točni. Sama kontrola digitalnog dijela elaborata se nekoliko puta mijenjala (mijenjali su se kriteriji) pa mi se znalo događati da elaborati za koje sam napravio skicu i koja je prošla kontrolu, odjednom više ne prolaze. Ulazni podaci koje se dobiva često nisu odgovarajuće kvalitete, odnosno ni sami ne mogu proći kontrolu kvalitete itd itd.

Sam sustav je pušten u rad po principu "uzmi ili ostavi", i o tome nemam neko pozitivno mišljenje. Dosta je bilo problema i sa malim elaboratima, mogu tek zamisliti što se događa u elaboratima cesta, drugih linijskih objekata ili velikih zahvata. Ispravljanje grešaka treba vremena, i pozdravljam bilo kakve napore u nadogradnji sustava, međutim ljudi iz DGU ne razumiju da poslovi zbog toga stoje, da ljudima plaće treba osigurati neovisno o radu njihovih sustava, da svako uhodavanje u rad sa novim tehnologijama iziskuje dodatan napor ljudi koji se s time bave, i da bi vrijeme prilagodbe na rad sa takvim sustavima trebalo biti drastično duže. Jedno je gledati pravilnik napisan u narodnim novinama, a drugo je napraviti elaborat kroz sustav SDGE u praksi. Upravo u ovom povezivanju teorije i prakse morala bi biti Komora, koja bi trebala raditi sve da rješava probleme svojih članova, i u tom svjetlu smatram ideju ovog foruma kao mjesta gdje se ovakvi problemi i iskustva mogu podijeliti izuzetno pozivitnom. Nadam se i da će se ostalo članstvo uključiti. Pozivam i kolege iz DGU da pristupe forumu, i sudjeluju u budućim raspravama, pa se možda i izbjegnu situacije gdje nam ni objašnjenje upute pravilnika nije dovoljno da razumijemo kako točno postupati.
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Josipe,

žao mi je čuti da ste se i Vi prestali baviti geodezijom, nadam se da to neće biti dugotrajnog karaktera. Vjerujem da nije bilo jednostavno donjeti takvu odluku nakon godina školovanja i potom više godina rada i usavršavanja.

Komora također nije bila oduševljena sa načinom na koji se odvijalo puštanje aplikacije u primjenu, pokušalo se i reagirati, ali bezuspješno. Sada sa protekom vremena može se zaključiti da ovlaštenici prihvaćaju nove aplikacije i služe se njima sa većom ili manjom dozom zadovoljstva i uspješnosti. Jedan od razloga za pokretanje ove teme je i bio upravo taj da ovleštenici i suradnici ovdje mogu razmjenjivati neka iskustva koja su imala u radu sa navedenim aplikacijama. Nadam se da će kroz neko vrijeme i drugi korisnici aplikacija dati svoje komentare na ovu temu.

Na Vašu primjedbu da Komora nije dovoljno poduzela kako bi doprinjela poboljšanju ove aplkacije i edukacije ovlaštenika ne stoji. Što se tiče kongresa u Opatiji, o ovoj temi nije bilo puno riječi jednostavno što u to vrijeme niti Komora nije imala išta više saznanja od njenih članova što nije baš za pohvalu, ali stvar se odigrala upravo kako ste i sami opisali i Komora nije mogla od DGU dobiti više informacija. Nakon što se utvrdilo da DGU ne provodi edukacije potrebnim intenzitetom, Komora se maksimalno angažirala i nakon toga su u roku mjesec dana provedene edukacije za sve ovlaštenike koji su do tada podnjeli zahtjeve za pristup aplikacijama. Sa Državnom geodetskom upravom se u više navrata razgovaralo i o daljnjim edukacijama, izradi novih videomaterijala, poboljšanju korisničkih uputstava, ali vidite i sami što se do sada uspjelo dobiti.

Također, već sam pisao da je Komora u kratkom roku nakon što su se aplikacije počele intenzivnije koristiti pripremila opsežan dopis za Državnu geodetsku upravu u kojem su se tražila pojašnjenja propisa u djelovima koji su se u primjeni pokazali nejasnima, te su dani desetci konkretnih prijedloga za unaprijeđenje SDGE-a i OSS.a Nažalost, ta inicijativa Komore nije prepoznata od strane DGU te je odbijena, ali je unatoč tome poslan novi dopis u Središnj ured.

U privitku možete pogledati dopise Koje je HKOIG slala u Središnji ured (vijest o istima je svojedobno bila i na mrežnim stranicama Komore), kao i odgovor DGU na prvi dopis. Komora se nikako ne slaže sa konstatacijom DGU da nije imala ovlasti slati ovakav dopis te da prepusti ovakve radnje ovlaštenicima ponaosob. Komora je ta koja na najkvalitetniji načn može prenjeti potrebe svojih članova bilo kojoj javnoj instituciji i to mora biti jedna od osnovnih zadaća Komore. Nadam se da će u upravi konačno biti prepoznat napor Komore da olakša i omogući bolje uvijete rada svojim članovima te da će se nešto značajnije promjeniti.
Privitak/ci
01. Inicijativa HKOIG 01.03.2019.rar
(2.27 MiB) Preuzeto 187 puta.
02. Odgovor DGU 13.03.2019.rar
(117.75 KiB) Preuzeto 201 put.
03. Ponovni dopis HKOIG 16.05.2019.rar
(502.91 KiB) Preuzeto 190 puta.
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
Mladen LAč
Postovi: 7
Pridružen/a: 01 kol 2019, 13:27

Poštovani kolega Adame,
na početku ti moram odati priznanje na velikoj aktivnosti i ogromnom zalaganju kojega ulažeš na pokušaju da ovlaštenicima približiš aktivnosti HKOIG-a.
Kako vidimo svi zajedno u tome si nažalost poprilično usamljen.
HKOIG mora biti komora svih ovlaštenika, svi je moraju shvaćati kao mjesto na kojemu se kreiraju geodetske politike - jer to bi ona uistinu to i morala biti.
Samo HKOIG ima Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18 na snazi od 22.03.2018.) zakonski propisano Člankom 41. predviđen smisao i dužnost da "čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera geodezije, skrbi se da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu".

Službene, javne reakcije HKOIG-a prošlog 01.09.2018. kod uvođenja SDGE-a "preko koljena" odnosno stupanja na snagu Pravilnika o geodetskim elaboratima su bile nikakve odnosno izuzetno mlake, bez jedinstvene snage koju HKOIG po "defaultu" mora imati. Reakcija se počela dešavati tek početkom listopada.
Moram naglasiti da je Pravilnik o geodetskim elaboratima službeno bio objavljen u NN 59/2018 04.07.2019., dakle HKOIG je imala najmanje dva mjeseca za nekakvu smislenu reakciju, anketiranje članstva, informiranje o eventualno poduzetim radnjama, uglavnom bilo što što bi nama svima ovlaštenicima dalo spoznaju kako se netko stvarno skrbi o nama, kako netko stvarno promišlja da li je itko od komponenti na koje se odnosi Pravilnik spreman za implementiranje istoga.
I tu HKOIG nije obavila osnovnu dužnost, nije čuvala čast i prava ovlaštenih inženjera geodezije, niti se skrbila da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoj posao, a koliko je promicala, zastupala i usklađivala naše zajedničke interese pred državnim tijelima vidljivo je iz dopisa koje si stavio u privitak, no nažalost kako si i sam rekao bez nekog velikog efekta. I ništa drugo nije pokušano, barem koliko je svim ovlaštenicima poznato.
To su činjenice.
Treba biti samokritičan u svakom trenutku i priznati propuste. Naravno s ciljem da se situacija popravi i poboljša.

U našoj firmi implementiran je SDGE odmah nakon obavljene "obuke", mogu reći da smo preko 90% izrađenih elaborata izradili kroz sustav.
Sam sustav je zreo za jednu dobru dogradnju odnosno rekonstrukciju obzirom na skoro pa jednogodišnje iskustvo u njegovoj primjeni te temeljem vrlo velikog broja upita na helpdesk (bilo bi interesantno znati točan broj).
Također bi bilo vrlo zanimljivo imati službene podatke o brojnosti izrađenih DGE-a, kao i o brojnosti još uvijek izrađenih analognih elaborata.
Sve su to stvari i informacije koje bi trebale biti javne, vrlo transparentne jer govore o svima nama, o našoj struci.
Žao mi je što HKOIG nije objavila javno na internet stranicama odgovor DGU-a kojega si sada stavio.
Pozdravljam ovaj način komunikacije, a tebi još jednom hvala na trudu i zalaganju.
Pozdrav !
miamivice
Postovi: 3
Pridružen/a: 07 kol 2019, 11:10

Za početak lijep pozdrav svima!
U vezi primjene SDGE je sve već rečeno, početak je, kao i svima, bio težak ali se s vremenom bez problema nauči na što treba paziti prilikom izrade elaborata od preuzimanja podataka, izrade skice izmjere pa do same izrade elaborata kroz sustav pošto znamo što je posljedica svake greške u koracima (hint -> čovječe ne ljuti se)

Jedna od nelogičnosti / grešaka sustava na koje sam naišao a nije spomenuta bila bi slijedeća:
Prilikom izrade skice izmjere se nikako nesmije promijeniti geometrija kućnih brojeva na dosadašnjem stanju dkp-a. Naime takva skica izmjere prolazi kontrolu kvalitete međutim graška se prikaže u "tabu" "kontrola geometrije i gml podataka" te prilikom kontrole gotovog elaborata.
Navedeno postaje povelik problem prilikom izrade većih elaborata metodom uklopa dkp-a kada imamo zgradu na međi te je radi prilagodbe taj isti blok kućnog broja potrebno "pomaknuti".

adam.agotic je napisao/la: 04 kol 2019, 21:12 ad 5. nisam siguran da sam ovo dobro razumio, ali ovako, postupanje katastarskih ureda bi po ovom pitanju svagdje trebalo biti ujednačeno. Zašto nije, ne bih htio ulaziti u to. U Pravilniku o geodetskim elaboratima je jasno propisano da se potvrda o usklađenosti elaborata sa RUGČ-om i sličnima predaje prilikom predaje elaborata na pregled i potvrđivanje u katastar, nipošto nakon potvrđivanja. Na ovaj problem možete sami ukazati u Središnjem uredu, a ukoliko želite pomoć Komore, možete se obratiti i Komori na regulativa@hkoig.hr
Također bi se osvrnuo na gore spomenuto.
Dugogodišnje postupanje Gradskog ureda za prostorno uređenje i Gradskog ureda za katastar Grada Zagreba je da prilikom izrade elaborata provedbe akata da se elaborati prvo ovjeravaju pa tek onda idu na potvrdu o usklađenosti te je u tom slučaju potrebno improvizirati prilikom učitavanja nepostojeće potvrde unutar sadržaja elaborata.
U privitku se nalazi i službena obavijest Gradskog ureda za prostorno.... gdje nas traže da dostavimo ovjereni elaborat bez obzira što Zakon propisuje drugačiji redoslijed
https://ibb.co/pjvx4YY

LP
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Mladene,
hvala Vam na riječima potpore, ali nemojte zamjeriti nešto slabijoj aktivnosti kolega, ipak je vrijeme godišnjih odmora. Vjerujem da će nakon godišnjih odmora više kolega uključiti na forum i svojim komentarima pomoći jedni drugima. Vidite i da sam trenutno jedini aktivni moderator, koliko znam ostali su uglavnom isto na zasluženim odmorima.

Da se ponovo vratimo na prošlu godinu kad je SDGE "pušten u rad" 01.09., jedna od kočnica za intenzivniju reakciju Komore i udruživanje ovlaštenika su bile pojedine firme koje su se upravo zalagale za suprotno od većeg dijela Komore. Iako je Komora većinom bila za traženje odgode primjene SDGE-a, pokrenuta je i protukampanja jednog dijela geodeta da je sustav izvrstan i da ga ne treba odgađati. Kasnije se vidjelo da su to dobrim djelom bile firme koje su imale pristup SDGE-u i OSS-u prije nego što su se ključevi dodjelili ostalim kolegama. Nažalost, ponovo se pokazalo da je dovoljno baciti dvije-tri kosti da se među geodetskim firmama napravi pomutnja.

Što se tiče informiranja članstva, svi smo u Komori svjesni prijašnjih mana u tom segmentu, pa nam je i potpuno razumljiva rezigniranost i nezadovoljstvo dijela članstva prema radu Komore. Nadamo se da ćemo i putem Foruma članstvu ipak kroz neko vrijeme prezentirati da Komora ulaže velike napore za poboljšanje uvijeta rada svom članstvu, da to nije od jučer, ali da smo jednostavno griješili što to nismo transparentnije prezentirali. Prostora za napredak ima dosta, svaki prijedlog nam je dobrodošao, a posebno se nadamo i većem angažmanu ovlaštenika na Forumu, pa čak i radu u tijelima Komore.

Vice,
ako HEPLDESK SDGE-a nije reagirao na ovaj problem, analizirat ćemo ga mi i po potrebi prosljediti Državnoj geodetskoj upravi. Nešto će se uskoro morati promjeniti i u pristupu DGU ovakvim primjedbama, SDGE je potencijalno vrhunski sustav, ali se na njemu mora još dosta toga doraditi.

Što se tiče problema koji imate u Gradu Zagrebu, sad mi je sve puno jasnije. Ne mogu garantirati brzo rješenje, ali svakako je ovo nešto što bilježim za temu koju će se probati rješiti ili sa uredima Grada Zagreba, a ako ne, bit će red obratiti se i Ministarstvu i Državnoj geodetskoj upravi. Primjena propisa treba biti ujednačena. Dok vidimo kakvo je stanje stvari, povratno ćemo se javiti članstvu što smo uspjeli, a što nismo.
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
AnteZ
Postovi: 37
Pridružen/a: 04 kol 2019, 20:29

Evo jedne po meni bitne napomene za izradu parcelacije u sdgeu, a koju malo kolega i kolegica zna bilo da rade u katastru ili privatnom sektoru.

Znači, parcelacija se radi za diobu ili spajanje parcela (uoči ovo ili), a to bi značilo da ako imate deset čestica koje parcelirate na dvadeset vi jednim elaboratom u sdgeu možete izrezati tih dvadeset dijelova (ali samo rezati) i računski ćete dobiti dobro. Ako kojim slučajem želite neke dijelove spojiti ne možete sa istim elaboratom već trebate čekati da vam se provede prvi (gdje cjepate) pa drugim spajati ono što trebate spojiti

Razlog tome je što sdge aplikacija radi na principu BZP-a. Princip BZP-a je taj da kad se predaje analogno ne može se istodobno raditi cijepanje i spajanje parcela upravo zbog onog ili već se rade dva prijavna lista (broj 1 i 2) kao i dvije kopije plana (broj 1 i 2)

U pojedinim katastrima sam ukazao na problem "krivog" računanja sdgea, a kad sam im ispričao ovo onda su kao skužili. Nadam se da je i vama jasnije.

Bit svega ako imate npr. dvije parcele koje režete i neke dijelove spajate lakše vam je, a i brže elaborat napraviti analogno i dati csv sa lomnim točkama jer ovi u katastru mogu spajati kako hoće (kao štocse radilo prije pojave sdgea), ali ako radite istu stvar (samo u BZP-u) po meni je bolje napraviti preko dva elaborata u sdgeu s tim da samo jedan nosite na ovjeru u urbanizam
Odgovorite