Stranica: 2/2.

Re: ELABORATI EVIDENTIRANJA CESTA

Postano: 13 stu 2019, 20:09
Postao/la AnteZ
Igor Matišić je napisao/la:
13 stu 2019, 12:29
Sama riječ IZVEDENOG stanja javne ili nerazvrstane ceste sugerira da se upravo izvedeno stanje treba evidentirati (stanje ceste do stupanja na snagu odgovarajućeg zakona), a ne širina ceste koja je predviđena prostornim planom.
Slažem se. Što ako je IZVEDENA cesta izvedena na terenu bez dopuštenja i znanja vlasnika parcele?
Igor Matišić je napisao/la:
13 stu 2019, 12:29
Elaborat evidentiranja izvedenog stanja javne ili nerazvrstane ceste ne ide na potvrdu Urbanizma niti to tijelo sudjeluje u postupku ispravka međe ceste.
Ok. Što je sa "malim" elaboratima gdje dosta često evidentirani put ne odgovara stanju na terenu?

Re: ELABORATI EVIDENTIRANJA CESTA

Postano: 14 stu 2019, 12:07
Postao/la Igor Matišić
Postoje pravni i drugi mehanizmi kojima je vlasnik mogao zaštititi svoja prava i interese.

Ne razumijem baš dio pitanja o "malim" elaboratima gdje evidentirani put ne odgovara stanju na terenu. Ima tu puno faktora koje treba uzeti u obzir. To što danas put (pričamo o javnim, nerazvrstanim cestama ili putovima?) izgleda na određeni način ne znači da je bio isti 2011. ili možda 2005. godine kada je elaborat uz put izrađen. Različiti transformacijski parametri, instrumentarij, zahtjevi koje je možda i sam katastar postavio prema izrađivaču elaborata i dr.
Koliko shvaćam DGU u zadnje vrijeme oni bi da se sve točke koje su na rubu PMPa i unutar njega ponovno izmjere i prekontroliraju, a ukoliko su izvan dopuštenog odstupanja bi trebale ponovno evidentirati sa ispravnim koordinatama.

Re: ELABORATI EVIDENTIRANJA CESTA

Postano: 14 stu 2019, 17:53
Postao/la AnteZ
Igor Matišić je napisao/la:
14 stu 2019, 12:07
Postoje pravni i drugi mehanizmi kojima je vlasnik mogao zaštititi svoja prava i interese.
Ako pod mehanizmom računamo sjekiru ili slično oruđe zaštititi će svoja prava
Igor Matišić je napisao/la:
14 stu 2019, 12:07
Ne razumijem baš dio pitanja o "malim" elaboratima gdje evidentirani put ne odgovara stanju na terenu. Ima tu puno faktora koje treba uzeti u obzir. To što danas put (pričamo o javnim, nerazvrstanim cestama ili putovima?) izgleda na određeni način ne znači da je bio isti 2011. ili možda 2005. godine kada je elaborat uz put izrađen. Različiti transformacijski parametri, instrumentarij, zahtjevi koje je možda i sam katastar postavio prema izrađivaču elaborata i dr.
Koliko shvaćam DGU u zadnje vrijeme oni bi da se sve točke koje su na rubu PMPa i unutar njega ponovno izmjere i prekontroliraju, a ukoliko su izvan dopuštenog odstupanja bi trebale ponovno evidentirati sa ispravnim koordinatama.
pišem o svemu pomalo jer je tema o putovima, cestama i sličnim javnim površinama. Ako DGU smatra da se točke trebaju kontrolirati (što je korektno) zašto se nisu usuglasili (odnosno izborili) sa urbanistima i nama dali mogućnost ispravka krivog podatka preko "malog" elaborata. Ili jesu, ali opet samo nekim tamo člankom pravilnika (mrtvo slovo na papiru).