Evidentiranje zgrade koja je u postupku građevinske inspekcije

U ovom djelu Foruma će se objavljivati mišljenja HKOIG, u pravilu Odbora za etiku, stručna pitanja i propise na postavljena pitanja članstva. Otvaranje tema na ovom djelu foruma je dozvoljeno samo moderatorima radi same namjene ovog odjeljka. Komentairanje je naravno, dozvoljeno svim članovima Foruma.
Trebalo je malo vremena dok posložimo način rada Odbora po ovim pitanjima, te od sad pa nadalje očekujemo u kraćim rokovima davati podršku svim članovima Komore.
Upiti i mišljenja dana u ovom dijelu Foruma će biti anonimizirana na način da se ne otkrivaju imena osoba koje upit postavljaju, podaci o konkretnim državnim uredima, niti podaci o konkretnim lokacijama ukoliko isto nije neophodno za smislenost cijelog odgovora. Želja nam je objavom ovih odgovora pomoći članstvu, a ne ukazivati na pojedince ili poticati narušavanje odnosa među kolegama.
Odgovorite
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

TEKST UPITA:
Poštovani,

molim Vas za mišljenje dali je sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima dozvoljeno geodetskim elaboratom evidentirati zgradu(E11) za koju se vodi postupak građevinske inspekcije u rješavanju zakonitosti istog.
Naime, elaboratom bi evidentirao stvarno stanje na terenu, te je stranka sukladno važećem zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina dužna prijaviti svaku promjenu ako dobije rješenje za uklanjanje predmetne zgrade .

Lijep pozdrav
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

ODGOVOR ODBORA ZA ETIKU, STRUČNA PITANJA I PROPISE
Poštovani,

Imajući u vidu da HKOIG nije ovlaštena davati tumačenja zakonskih i podzakonskih akata, slobodni smo dati neobvezujuće mišljenje.

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) člankom 4. stavak 1. točka „m“ propisuje:
„m) zgrada trajnog karaktera je svaka zgrada izgrađena kao sklop trajno povezan s tlom na način i od materijala kojima se osigurava dugotrajnost i sigurnost korištenja te kojoj svrha korištenja nije privremena.“
Mišljenje HKOIG jest da činjenica o aktivnom postupku u kojem građevinska inspekcija provodi nadzor nad zakonitosti gradnje određene zgrade nije od utjecaja na odlučivanje o potrebi evidentiranja zgrade u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi. Ukoliko se radi o zgradi trajnog karaktera, a koja se u naravi nalazi u trenutku izrade geodetskog elaborata, istu bi trebalo evidentirati.
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
Odgovorite