Čemu služi sadržaj za "skraćeni elaborat"

U ovom dijelu Foruma (koji je otvoren svima za otvaranje tema) možete podijeliti svoja iskustva vezano uz izradu geodetskih elaborata analognim/digitalnim putem i sve vezano uz to. Možete postavljati i pitanja, s time prije postavljanja pitanja provjerite je li već negdje odgovoreno na isto pitanje.
Odgovorite
Avatar
adam.agotic
Postovi: 81
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Čemu služi sadržaj za "skraćeni elaborat"

Post Postao/la adam.agotic » 29 srp 2020, 22:57

Danas sam napokon dobio odgovor sa help deska na SDGE-u, na ovo pitanje. Čisto kao zanimljivost, upit sam postavio 11.01.2020. iliti jedanaestogprvogdvijetisućedvadesetegodine. Oduševljen sa odgovorom, djelim ga ovdje, uvjeren sam da će biti od koristi.

Poštovani,

što se sadržaja tiče vrijedi sljedeće:

1. Sadržaj SVE i Sadržaj KT su sadržajno istovjetni, jedina razlika je u formatu na koji se predviđa ispis (A4 i A3). Svi primjerci elaborata koji se analogno ispisuju (za arhivu ovlaštenika, za izdavanje potvrde usklađenosti, za ishođenje uporabne dozvole itd.) moraju sadržavati sve dijelove kao primjerak koji je digitalno poslan i u konačnici potvrđen od strane nadležnog katastarskog ureda.

2. Sadržaj SVE generira se dinamički iz niza formalnih i tehničkih uvjeta, te se kao takav u dogovorenom razmjenskom formatu prosljeđuje na OSS. Dijelovi koji se ne odnose na katastar, a to su Naslovna INVESTITOR, Sadržaj SVE, Sadržaj KRATKI, Abecedni popis nositelja prava na predmetnim česticama, Iskaz čestica, Popis čestica koje ulaze u građevnu česticu nisu dio razmjenskog formata SDGE-OSS i kao takvi nisu dio gore spomenutog dinamički generiranog sadržaja. Obzirom je tako, nigdje u sadržaju nema sastavnog dijela Naslona INVESTITOR i Sadržaj SVE koji bi se onda nalazio na ispisanom Sadržaju za stranku, i zbog toga se na Sadržaj SVE nalaze ?kvačice? na naslovnim stranicama za katastar i za zemljišnu knjigu. Njih naravno ne printate s Vašim primjercima za stranku. Sve ?kvačice? koje se nalaze na Sadržaj SVE su indikacija Vašoj stranci, koliko god ona bila ili ne upućena u geodetske poslove, da ste vi kao ovlaštena osoba izradili sve što ste po propisima morali za potrebe pregleda, potvrđivanje i provedbe elaborata.

3. Sadržaj KRATKI se ispisuje u slučajevima kada se stranci, pored standardnog gore spomenutog primjeraka za stranku, ispisuje još primjeraka elaborata koji će služiti u drugim postupcima pred drugim tijelima državne uprave, a za koje nisu od važnosti tehnički elementi elaborata (poput skice izmjere ili popisa koordinata na primjer). Neka od upotreba ovih skraćenih primjeraka elaborata su, npr., za tijela lokalne samouprave prilikom postupka povrata zemljišta unutar radnih i drugih zona namjene prostora, prilikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za velike ili linijske građevine nakon parcelacije po lokacijskim dozvolama ili drugim prostorno-planskim aktima, ili prilikom ishođenja potvrda Ministarstva državne imovine, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva obrane, Hrvatskih šuma i slično, a kojima je svima zajedničko da se provode pravne ili upravne radnje za koje su od interesa samo službeni dokumenti temeljem kojih su elaborati izrađeni, te kopije planova i prijavni listovi, uz eventualne dodatke poput Abecedenih popisa uvezanih u zasebnu knjigu. Printanje 3, 5 ili 10 primjeraka ovakvih elaborata, koji su obično velikog prostornog obuhvata, sa svim listovima skice izmjere i sa popisom koordinata rezultira utroškom nepotrebnog papira i nepotrebno opterećuje primjerke elaborata temeljem kojih će treće osobe, najčešće netehničke struke, rješavati druge sudske ili upravne stvari. Ovo je predviđeno kao racionalizacija printanja u slučajevima kada je potrebno imati puno primjeraka elaborata koji će se upotrebljavati prvenstveno u upravnim i imovinsko-pravnim postupcima.

4. Uz primjerke za stranku neki geodetski izvoditelji predaju i podatke elaborata u digitalnom obliku, najčešće na CD-u. Smisleno je da sadržaj tog CD obuhvaća iste one datoteke koje su predane na pregled i potvrđivanje i na koje je u konačnici potvrda i izdana, kao i eventualne druge datoteke koje su izrađene u okviru istog posla. Ali u konačnici ovo nije nigdje propisano i podliježe isključivo obveznim odnosima uređenim Ugovorom, Okvirnim sporazumom, Narudžbenicom ili usmenim dogovorom između geodetskog izvoditelja i Naručitelja posla.

Nadamo se da smo Vam uspjeli dati tražene odgovore.

S poštovanjem,
Vaš SDGE helpdesk.


Obzirom da sam sudjelovao na povjerenstvu kada se prije dvije godine pisao Pravilnik o geodetskim elaboratima, upoznat sam sa mišljenjem autora pravilnika da se pod "istovjetnost elaborata za koju odgovara ovlašteni inženjer geodezije" smatralo da SVI PRIMJERCI ELABORATA TREBAJU BITI JEDNAKI ne samo u biti stvari elaborata nego zapravo i u samom sadržaju. Naravno, to nije nigdje naglašeno pa se sada ova fraza svakojako tumači, pa tako i od strane same službe za korisnike. Nadam se da će do kraja ove godine izaći ispravke pravilnika i da će se pri tome takve stvari kvalitenije napisati.

P.S. Samo za one koji vole one sočne prljave tračeve o meni :lol: To je ono famozno povjerenstvo gdje smo ja i još jedan kolega (inače kolega za kojeg pretpostavljamo da bi mogao biti "taj kolega" je jako uvrijeđen što se njega nikad nije prozvalo imenom nego samo mene. Tako da evo u svoje i njegovo ime molim, da u budućim fiks pričama spomenete i njegovo ime i prezime.) imali tajni uvid u rad SDGE-a, tajno surađivali sa DGU i pisali projektni zadatak za rad sustava dok još nitko drugi nije imao niti pojma o SDGE-u, pa smo naučili raditi prije svih ostalih, naravno pobrali masnu lovu za sudjelovanje u tome, opljačkali smo i Komoru ali i od DGU dobili neke pare, i tako slične priče, znam da ih neki kolege znaju prepričati puno bolje od mene pa slobodno neka nastave, ja volim samo na kraju dodati "I ONDA JE SVIZAC ZAMOTAO ČOKOLADU"....
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator

Odgovorite