SMJERNICE ZA IZRADU ELABORATA ISKOLČENJA GRAĐEVINE I ISKOLČENJE GRAĐEVINE

U ovom podforumu se nalaze sve teme za raspravu i otovrene za komenitanje. Teme su u pravilu geodetske struke, a otvaraju ih moderatori samoinicijativno ili na Vaš prijedlog.
Odgovorite
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Na mrežnim stranicama Komore je objavljena obavijest vezano uz Smjernice za izradu elaborata iskolčenja građevine i iskolčenje građevine te su pozvani svi zainteresirani da daju svoje prijedloge i primjedbe na ovaj prijedlog. Ova tema se otvara kako bi se potakla što kvalitetnija rasprava na ovu temu. Svaki komentar će biti dobrodošao jer nam je cilj izraditi što kvalitetniji dokument. U nastavku se nalazi poveznica na dokument, a u prilogu ove obavijesti se nalaze privitci.

http://www.hkoig.hr/assets/20190903-Ela ... nacrt.pdf
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Jedan od ovlaštenika je putem elektorničke pošte poslao upit što sa prilozima koji trenutno nedostaju. U tekstu dokumenta je naveden spisak priloga sa više priloga nego što je priloženo, što je istina. Priloženi su primjeri koji su izrađeni, a plan je u konačnici napraviti i još nekoliko primjera nakon što bude finaliziran tekst smjernica. Primjeri koji zasad postoje su sada zapravo dani na uvid samo radi preglednosti i lakšeg tumačenja danih smjernica. Može se dogoditi da po završetku zaključimo da bi bilo dobro izraditi još neki primjer za specifične građevine, pa ne mora značiti niti da je ovo konačni popis primjera.
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
Dario
Postovi: 1
Pridružen/a: 04 ruj 2019, 11:29

Poštovani,

za početak prvo bih želio pohvaliti ideju ovakvog foruma, pogotovo ako će razgovori unutar njega doprinijeti kvalitetnijim i praksi "prihvatljivijim" rješenjima.

-------------------------------------------------------
U priloženoj smjernici na stranici 9 navedeno je:

"Podatak o visini svake točke je obavezan, ali je potrebno navesti i informaciju o tome
što predstavlja dana visina (je li to visina konačno poravnatog terena, vrha temelja,
gotovog poda, kata ili bilo kojeg drugog dijela građevine). Taj podatak ne mora nužno
biti u apsolutnoj visini, već može biti dan i relativan odnos na drugu referentnu
visinu (naprimjer nulu gradilišta, ili u odnosu na kotu postojećeg terena ako se
radi o nekoj od vrsta vodova i slično)."

Nije mi jasno da li taj podatak o visini točke se treba unaprijed pripremiti, odnosno očitati iz projektne dokumentacije s obzirom
na položaj točke u odnosu na određene presjeke (snimljenog terena - podloge, kata, temelja...)
ili se isti snima prilikom iskolčenja (naprimjer: iskolčen je rub građevine na podložni beton, te je istu točku
potrebno snimiti kako bi se utvrdila visina iskolčene točke). Ukratko, to je visina ČEGA?

Smatram da bi položaj i visinu točke koju obilježim, a ista predstavlja oznaku građevinske nule za potrebe izvođača, svakako trebalo prikazivati unutar elaborata. Ostale visine prilikom iskolčenja građevine su smatram nebitne, jer recimo visina poda prizemlja je definirana u odnosu na označenu građevinsku nulu, te je položaj poda u odnosu na nju odgovornost izvođača da je prenese kako treba.

Također me zanima koju visinu točaka navodim u slučaju kada niti jedna glavna točka građevine nije direktno obilježena, već je na terenu postavljena nanosna skela te su na njoj osigurani glavni pravci građevine?

Lijepi pozdrav,
Dario
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Dario,
prvo bih samo još jednom ukazao da je ovo tek prijedlog teksta, znači nije konačan tekst, vjerujemo da će biti dorada po pristiglim primjebama.
Nadalje, čini mi se da se na neki način pomješali izradu elaborata iskolčenja građevine sa samim iskolčenjem građevine na terenu. Ostavimo po strani sada praksu po kojoj se najčešće recimo kuće prvo iskolče na terenu, a onda se završava elaborat iskolčenja. Elaborat treba prethoditi iskolčenju, dakle u elaboratu ne možemo navoditi što smo iskolčili nego što ćemo iskolčiti.
Koju visinu ćete dati u popisu koordinata, nema smisla da bude propisano smjernicama, to je nešto što će svaki od izvoditelja definirati sam, odnosno u dogovoru sa naručiteljem. Ako se radi o recimo nekoj zgradi, možete naprimjer odlučiti da će visina koju iskazujete u elaboratu predstavljati visinu crha temeljne ploče, bitno je tu informaciju opisati u elaboratu, jer ne mora se nužno dogoditi da će Vaša firma raditi iskolčenje. Možete uzeti i bilo što drugo za visinu, to ja Vaš odabir, ali u elaboratu bi trebao biti podatak o tome što ta visina predstavlja kako bi osoba koja to i kolči znala prenjeti na teren.

Lijep pozdrav
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
Odgovorite